in volume in periodico ricerca avanzata  
dipinti opere grafiche interviste  


1969.OGT.001
[Giglio]

1969.OGT.002
[Giglio]

1969.OGT.003
[Cardi]

1969.OGT.004
[Foglia]

1969.OGT.005
[Fragoline]

1969.OGT.006
[Fiori]

1969.OGT.007
I cardi

1969.OGT.008
[Interno di foresta a Bondo]

1969.OGT.009
[Rosa]

1969.OGT.010
Ciclamini

1969.OGT.011
Ciclamini

1969.OGT.012
[Monte Rosa visto da Gressoney]

1969.OGT.013
[Capanna di Gressoney]

1969.OGT.014
[Tramonto tra i pini]

1969.OGT.015
Tramonto

1969.OGT.016
Tramonto

1969.OGT.017
Tramonto

1969.OGT.018
Tramonto

1969.OGT.019
Tramonto

1969.OGT.020
[Rosa]

1969.OGT.021
[Teste di coniglio]

1969.OGT.022
[Teste di coniglio]

1969.OGT.023
Teste di capretto davanti allo specchio [Teste di capretto]

1969.OGT.024
Pugile (I) [Pugilatore I]

1969.OGT.025
Pugile seduto (II) [Pugilatore seduto II]